Hur mycket ska hon betala hemma? | Nyhetstidningen

Fråga oss


  • En mamma undrar hur mycket hennes vuxna dotter ska betala när hon bor hemma. FOTO: FREDRIK SANDBERG/TT
Sesam

Hur mycket ska hon betala hemma?

Vår dotter studerar på ett universitet i en annan stad. Men hon kommer att bo hemma hos oss under en tid. Under den tiden kommer hon att jobba. Hur mycket är det rimligt att hon ska betala?

Förra året hade vi en diskussion om det här. Jag vill inte att det ska bli så igen. Jag vill informera henne om vad som gäller, så får hon ta ställning till det innan hon flyttar in.

Svar: Det finns inga regler. Föräldrar gör olika. Många föräldrar vill att deras vuxna barn ska betala när de bor hemma. Många tycker också att det är jobbigt att be barnen om pengar. En del föräldrar funderar precis som du. De undrar hur mycket pengar de ska be sina vuxna barn att betala. Konsumentverket har räknat ut vad det kostar för föräldrar att ha vuxna barn som bor hemma. Det har räknat med en hyra på cirka 1 800 kronor. De har också räknat med mat, el, internet, tidningar, tv, hem-försäkring och andra saker som man använder i hemmet. Konsumentverket säger att det kostar 3 750 kronor för en ung kvinna att bo hemma i månaden. För unga män kostar det lite mer. Det kostar 4 220 kronor.

Att det är dyrare för män beror på att de flesta män äter lite mer än de flesta kvinnor. Konsumentverket rekommenderar alltså att din dotter ska betala 3 750 kronor i månaden för att bo hemma.

Ordlista

gäll/a -er -de -t här: den regel som ska följas

hemförsäkring -en -ar = en försäkring som man betalar för att få pengar om det t ex blir inbrott eller händer en olycka i hemmet

Konsumentverket = en myndighet som bland annat ger råd om ekonomi

rekommendera -r -de -t här: föreslå hur man ska göra något

rimlig -t -a här: som man kan acceptera

ta ställning till = bestämma sig för vad man tycker

Rekommenderade artiklar

I 90 graders värme

Viana Mikkelsen och Ylva Henriksson har gjort en film om kvinnor i en bastu. De vill visa kvinnor som trivs med sina kroppar.

© 2019 Nyhetstidningen