För lite stöd i skolan gör barn utbrända | Nyhetstidningen
Sara Hasbar

Fördjupning


Sara Hasbar
  • Agneta Rythén Martin är en av redaktörerna för boken 101 berättelser om en skola som inte är för alla.
  • Många barn med funktionsnedsättningar behöver mer stöd i skolan. Personerna på bilden har inte med artikeln att göra.
Nyhetstidningen

För lite stöd i skolan gör barn utbrända

Nu har det kommit ut en ny bok om skolan.
Den heter 101 berättelser om en skola som inte är för alla.
De flesta är skrivna av föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
De berättar om hur dåligt deras barn mår i skolan, eftersom de inte får rätt stöd.

En skola för alla är en grupp som kämpar för att alla barn ska få en bra skolgång.

De kämpar för att hjälpa de barn som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Det är till exempel barn som har autism, ADHD, ADD och andra funktionsnedsättningar.

De är oroliga för att barnen får ett allt sämre stöd i skolan.

Det beror bland annat på att skollagen ändrades år 2010.

Det har lett till att många kommuner betalar mindre pengar till skolorna för stödet till barnen.

Fick in många berättelser

Gruppen En skola för alla ville berätta för politiker och allmänheten hur det påverkar barnen.

De bad därför folk att skriva och berätta om sina erfarenheter.

De första 101 berättelserna blev boken 101 berättelser om en skola som inte är för alla.

– Vi fick snabbt in många berättelser.
Vi hade kunnat ha med dubbelt så många i boken, berättar Agneta Rythén Martin.

Hon är en av redaktörerna för boken.

Barn blir utbrända

De flesta som skrev är föräldrar till barn som har funktionsnedsättningar.

Några är också skrivna av barn och lärare.

Alla handlar om hur svårt det är för barnen att gå i skolor som inte är anpassade efter dem.

Flera föräldrar berättar om barn som blir utbrända, eftersom de inte klarar skolan utan rätt stöd.

Vissa barn slutar helt att gå till skolan.

Både barnen och deras familjer mår mycket dåligt.

Några av barnen har efter en tid fått börja i en resursskola, istället för en kommunal skola.

Det är skolor som är till för barn med funktionsnedsättningar.

De berättar att det har hjälpt barnen väldigt mycket.

– Många elever som har de här funktionsnedsättningarna är otroligt duktiga.
Men de lär sig på ett annat sätt än andra elever.
De behöver vara i en skola som passar dem.
Det måste finnas lärare som vet vad de barnen behöver, säger Agneta Rythén Martin.

Vill ändra regler

En skola för alla vill att skolförordningen ska ändras.

Då ska kommunerna inte kunna säga nej till att ge skolor pengar för stödet till eleverna.

– Läget är akut! Det viktigaste är att förordningen ändras.
Det är även viktigt att lärarna får mer kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Men det kommer inte att göra någon stor skillnad om skolorna inte får de pengar de behöver, säger Agneta Rythén Martin.

Fakta: 

Vill du läsa boken som e-bok? Det kan du göra här.

SKOLLAGEN

Enligt skollagen har barn med särskilda behov rätt till extra stöd.

Skolorna kan söka extra pengar för elever som behöver extra stöd. Det är kommunerna som betalar ut pengarna till skolorna för stödet till eleverna.

Men det har blivit svårare för många skolor att få de pengarna. Det beror bland annat på nya regler i den nya lagen från 2010. Där står att det extra stödet bara ska gå till elever som har ett ”mycket stort behov av stöd”, som inte har med undervisningen att göra. Det gäller till exempel elever som har svårt att ta sig till och från skolan.

Det har lett till att många skolor inte längre får extra pengar för stöd till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Ordlista

ADD = en funktionsnedsättning som bland annat innebär att man lätt glömmer saker

ADHD = en funktionsnedsättning som bland annat innebär att man har svårt att koncentrera sig, men ofta är mycket aktiv

allmänheten = alla människor

autism = en funktionsnedsättning som bland annat gör att man har svårt att förstå och ha kontakt med andra människor

förordning = en lag som regeringen har bestämt

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar = svårigheter som beror på hur hjärnan arbetar och fungerar. Det leder bland annat till problem med minnet och koncentrationen

skollagen = den lag som handlar om skolan

särskilda behov här: som behöver mer hjälp än andra

utbrända här: så trötta att de inte längre orkar gå i skolan

Rekommenderade artiklar

© 2019 Nyhetstidningen