Många anmälningar om hot på internet utreds inte | Nyhetstidningen
  • Många anmälningar om hot via internet blir nedlagda. Polisen fortsätter inte att utreda dem. Det visar en ny undersökning från Brottsförebyggande rådet.
Nyhetstidningen

Många anmälningar om hot på internet utreds inte

I dag använder fler och fler människor internet, vilket har lett till att hoten på internet har ökat. Men många polisanmälda hot läggs ner. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet.

I dag blir det allt vanligare att människor hotar varandra via internet. Brottsförebyggande rådet, Brå, har därför gjort en undersökning av hoten. Brå tittade på 713 fall som blev anmälda år 2012.

De flesta fall skedde på Facebook. I de fall där den som anmälde brottet var under 18 år, var den person som var misstänkt för brottet ofta i samma ålder.

Men det var stor skillnad på vilka sorters brott pojkar och flickor anmälde. 23 procent av flickorna anmälde att andra hade spridit bilder av dem. En del av bilderna var på olika sätt sexuella. Några bilder hade blivit omgjorda för att se mer sexuella ut. Bland pojkarna anmälde 22 procent att andra hade hotat att döda eller skada dem. De två grupperna av anmälningar var störst bland flickor och pojkar under 18 år.

Nästan alla fall, 96 procent, blev nedlagda av polis eller åklagare. Kerstin Nelander Hedqvist arbetar på Brå. Hon säger att det finns flera orsaker till att så många fall läggs ner. Det vanligaste är att det är svårt att utreda fallen, och svårt att bevisa vem som är skyldig till brotten.

– Det är svårt att hitta den person som är skyldig. Och det är sedan svårt att bevisa att den personen har begått det brottet, säger hon till SVT.

Ett av problemen är att det är svårt att få tag på IP-nummer. Det berättar poliser som Brå har pratat med.

– När ett brott har skett på Facebook, då måste polisen få IP-numret från Facebook. Men många företag lämnar inte ut IP-numren. Det gör att det blir svårt för polisen att spåra personer, säger Kerstin Nelander Hedqvist till SVT.

Enligt rapporten är ett annat problem att poliser och andra som utreder brotten kan för lite om IT-brott. De måste få mycket mer kunskap om IT-brott än de har i dag, skriver Brå.

Ordlista

Brottsförebyggande rådet = en myndighet som forskar och samlar information om brott i Sverige

IP-nummer = en sorts adress som varje dator som har internet har

IT-brott = brott som har med internet att göra

nedlagda fall = anmälda brott som polisen inte fortsätter att utreda

Rekommenderade artiklar

Rysk politiker mördad i Moskva

I fredags kväll blev den kända ryska politikern Boris Nemtsov mördad. Han var en av få ryska politiker som var öppet kritisk mot landets president.

© 2019 Nyhetstidningen