Hjärnkoll vill få fler att prata om psykisk ohälsa | Nyhetstidningen
Sara Hasbar

Fördjupning


Sara Hasbar
  • Rickard Bracken, projektledare för Hjärnkoll.
Nyhetstidningen

Hjärnkoll vill få fler att prata om psykisk ohälsa

Hjärnkoll är en kampanj som arbetar för att öka kunskapen och öppenheten kring psykisk ohälsa. 
Vi har pratat med projektledaren Rickard Bracken. 


Vad är målet med kampanjen?

– Målet är att minska den negativa synen på personer med psykisk ohälsa.

– Vi arbetar för att alla människor ska ha samma rättigheter.

– Alla människor fungerar inte på samma sätt.

– Men alla ska ändå ha samma möjlighet att vara aktiva i samhället.

På vilka sätt arbetar ni med kampanjen?

– Vårt arbete består av många olika delar.

– Men allt arbete bygger på människors berättelser om psykisk ohälsa.

– Människor som har egna erfarenheter, eller som har anhöriga som har det.

– Vi har över 340 ambassadörer, som bland annat föreläser om sina erfarenheter.

– På så sätt ökar man kunskapen om psykisk ohälsa, och visar hur vanligt det är.

– Vi har också utbildningar, för till exempel arbetsgivare och personal inom vården.

– Vi arbetar även med att lyfta fram frågor som är viktiga för personer med psykisk ohälsa.

Kan ni se några resultat?

– Vi har gjort undersökningar varje år sedan kampanjen började.

– De visar att man tydligt kan se att synen på personer med psykisk ohälsa har blivit bättre.

– Man har till exempel frågat personerna hur de ser på att jobba med personer med psykisk ohälsa.

– I undersökningarna har man ställt frågor till runt 2 000 personer från hela Sverige.

– Det är forskare som har haft ansvar för studien.

Har du några tips till våra läsare?

– Om man själv lever med psykisk ohälsa, ska man veta att det är vanligt med psykisk ohälsa och psykiska sjukdomar.

– Man ska inte skämmas.

– Och man ska veta att det finns bra hjälp att få.

– Om man har någon i sin närhet som inte mår bra, kan man gärna lyssna och visa att man finns där för personen.

– Många drar sig undan, eftersom de inte vet vad de ska göra.

– Men det räcker långt med att lyssna och vara kvar i personens liv.

– Och fråga om man kan hjälpa till med något.

Fakta: 

Hjärnkoll

Hjärnkoll är en kampanj som arbetar för att öka kunskapen om psykisk ohälsa. Målet är också att få fler att prata om psykisk ohälsa.

Med psykisk ohälsa menar man allt från psykiska sjukdomar till funktionsnedsättningar som till exempel autism och adhd.

Det kan även vara depression, ångest, beroenden och ätstörningar.

Hjärnkoll startade på uppdrag av regeringen.

Du kan läsa mer på www.hjarnkoll.se

Ordlista

anhöriga = familj och släkt

kampanj här: ett arbete för att öka kunskapen om något i samhället

Rekommenderade artiklar

© 2019 Nyhetstidningen