”Jag kände mig konstig” | Nyhetstidningen
Karin Frimodig

Fördjupning


Karin Frimodig
  • Mian Lodalen tyckte att mycket var svårt i skolan. Hon fick extra hjälp i svenska. Under många år arbetade hon som journalist. Men vägen dit var lång.
  • Lyssna inte på de som säger att du inte kan. Det är Mian Lodalens råd till dem som tycker att det är svårt i skolan.
Nyhetstidningen

”Jag kände mig konstig”

Jag kan inte skriva en bok.
Det tänkte Mian Lodalen länge.
Nu har hon skrivit många böcker.
Hon har även arbetat som journalist.
Men i skolan tyckte hon att bokstäver var svårt.

Mian Lodalen tyckte att mycket var svårt i skolan. Hon hade svårt att lära sig saker. Och hon hade svårt att koncentrera sig.

– Jag kände mig konstig, säger hon.

Bokstäver var svårt

Hon kände sig inte som de andra i klassen. De lärde sig saker snabbt. För Mian Lodalen tog det längre tid.

En sak som var svårt var bokstäver.

Det var pinsamt

Mian Lodalen fick extra hjälp i svenska. Det fick hon från fjärde klass. Hon berättar att en lärare brukade hämta henne från klassrummet.

– Jag minns hur pinsamt det var, säger Mian Lodalen.

Ingen uppmuntran

Mian Lodalen fick väldigt lite uppmuntran i skolan. Och hemma var det sällan någon som hade tid.

Fel, fel, fel

Mian Lodalen berättar om när hon gick i högstadiet. Hon hade skrivit en uppsats i svenska. Hon minns när hon fick tillbaka den. Den var full av röda utropstecken. Fel, fel, fel, stod det skrivet vid varje utropstecken.

Bra att gå ifrån

Även i högstadiet fick Mian Lodalen extra hjälp i svenska. Nu tyckte hon inte det var lika jobbigt som tidigare. Det var bra att träffa en annan lärare. En lärare som inte skrev med rött att Mian Lodalen gjorde fel.

Skriv om era liv

Den andra läraren var en ung kvinna från Stockholm. Läraren uppmuntrade Mian Lodalen och de andra som behövde extra hjälp i svenska. De fick göra roliga saker.

– Hon sa: ”Skriv om era liv”, säger Mian Lodalen.

Bra saker i texten

Mian Lodalen skrev om sitt liv. Hon fick tillbaka det hon hade skrivit. Då hände det ovanliga. Läraren sa inte att allt var dåligt. Hon sa att det fanns saker i texten som var bra. Det hade ingen lärare gjort tidigare.

Ville förändra världen

Några år senare började Mian Lodalen bli intresserad av politik. Hon kämpade för ett ungdomshus i Jönköping. Hon kämpade mot jakten av sälar i Norge

– Jag ville förändra världen, säger hon.

Ville bli journalist

Viljan att förändra skapade viljan att skriva. Hon drömde om ett arbete som journalist. Men vägen dit var lång.

Folkhögskola

Mian Lodalen började på folkhögskola. Där lärde hon sig det som hon aldrig hade lärt sig i skolan. Hon berättar att på folkhögskolan var det lättare att lära sig saker. Lärarna var uppmuntrande. De försökte göra så att det skulle vara roligt att lära sig.

Kämpa hårt

Men Mian Lodalen fick också kämpa väldigt hårt. Hon hade väldigt dåligt självförtroende. Hon hade så länge fått höra att hon inte kunde saker. Hon var tvungen att kämpa mot den känslan. Så här säger hon till de som har haft det svårt i skolan:

– Lyssna inte på de som säger att du inte kan. Gör det du tycker är roligt. Ge inte upp. Och var snäll mot dig själv, säger Mian Lodalen.

Nobelpris

Mian Lodalen började så småningom arbeta som journalist. Hon minns första gången hon såg sin artikel i en tidning.

– Det kändes som att få ett Nobelpris, säger Mian Lodalen.

Fakta: 

Mian Lodalen

Hon arbetar som författare.

Hon har skrivit många böcker.

Två av böckerna heter Dårens dotter och Tiger.

De två böckerna handlar om hennes uppväxt i Jönköping.

Mian Lodalen har tidigare arbetat som journalist.

Hon arbetade länge på tidningen Reporter.

Ordlista

artikel = en text i en tidning (som till exempel handlar om en nyhet)

folkhögskola = en skola för vuxna elever

journalist = en person som skriver artiklar i tidningar eller gör program för radio och tv

självförtroende = en tro att man är tillräckligt bra och att man till exempel klarar nya utmaningar

Nobelpris = ett av världens finaste och mest kända priser

uppmuntran = när man säger till någon att något den gör är bra, för att den ska fortsätta göra det

Rekommenderade artiklar

© 2019 Nyhetstidningen