”Jag vill att människor ska bli mer fria” | Nyhetstidningen
Karin Frimodig

Fördjupning


Val 2014

  • Hanna Wagenius, ordförande för Centerns ungdomsförbund.
Nyhetstidningen

”Jag vill att människor ska bli mer fria”

Hallå där Hanna Wagenius, ordförande för Centerpartiets ungdomsförbund, CUF.


Varför har du gått med i Centerpartiets ungdomsförbund?

– Jag ville vara med och förändra samhället.
Jag vill att människor ska bli mer fria.
Jag vill att vi ska få en bättre miljö.

Vad gör ni i ert ungdomsförbund?

– Vi gör ganska mycket.
Vi ordnar utbildningar i politik.
Vi skriver artiklar till tidningar.
I artiklarna berättar vi om våra åsikter.
Vi vill påverka människor.
Vi vill också påverka vårt eget parti Centerpartiet.
Vi vill att de ska lyssna på ungdomsförbundet.

Vilka frågor är viktigast för Centerpartiets ungdomsförbund?

– Vi vill att unga ska få jobb.
Vi vill att miljön i Sverige ska bli bättre.

Hur vill ni arbeta för att förändra det här?

Jobb?

– För att unga lättare ska få jobb vill vi ta bort LAS.
LAS är lagen om anställningsskydd.
Enligt lagen har den som senast började jobba på ett jobb minst trygghet.
Den blir arbetslös först om företaget inte har råd att ha kvar alla anställda.
Det är inte bra för unga.
Det är ofta unga som senast blev anställda.
Vi vill att de som är bäst ska få jobba kvar.
Vi vill att chefen ska få bestämma vilka det är.

Utbildning?

– Vi vill också förbättra skolan.
Vi vill ha utbildningar på universitet och högskolor som leder till jobb.
Vi vill också att det ska bli lättare för studenter att göra praktik.
Vi vill att universitet och högskolor ska mer kontakt med företag.

Företag?

– Det ska vara lättare att starta företag.
I dag måste den som har ett företag följa många regler.
Vi vill ha mindre regler för den som har ett företag.

Arbetsförmedlingen?

– Vi vill att Arbetsförmedlingen ska göras om.
Det ska finnas privata företag som hjälper arbetslösa.
Företagen ska få betalt när den arbetslösa får jobb.

Miljön i andra länder?

– Det är viktigt att Sverige påverkar andra länder.
Det är viktigt att påverka Indien, Kina och USA.
Det är de länder som släpper ut mest växthusgaser.
Sverige hjälper fattiga länder.
Det kallas för bistånd.
Vi vill att biståndet också ska förbättra miljön.

Miljön i Sverige?

– I Sverige vill vi att det ska vara billigt att köpa miljöbilar.
Det är bilar som släpper ut mindre farliga ämnen.

Om du fick ändra en sak i skolan, vad skulle du ändra då?

– Göra så att varje elev får lära sig saker i sin egen takt.
Människor lär sig saker på olika sätt.
Varje elev måste få lära sig saker på ett sätt som fungerar för den personen.
En del elever räknar väldigt snabbt.
De blir stoppade.
Läraren vill inte att de ska komma för långt fram i matteboken.
En del elever behöver extra hjälp.
De har svårt att lära sig grunderna.
Skolan måste hjälpa alla.

Hur vill du att Sverige ska se ut om tio år?

– Då skulle jag vilja att det var lika vanligt att vara anställd som att ha ett företag.
Skolan skulle fungera för alla elever.
Och det är ett samhälle där vi lever på ett sätt som är bra för miljön.

Fakta: 

CUF

• Är Centerpartiets ungdomsförbund.

• Bildades år 1917.

• Har runt 1 200 medlemmar.

• Hanna Wagenius har varit ordförande sedan 2011.

Källa: Centerpartiets ungdomsförbund, CUF

NT intervjuar ungdomsförbunden

Den 14 september är det val.
Då röstar vi om vilka som ska sitta i Sveriges riksdag.
Vi röstar också om vilka som ska bestämma i våra kommuner och landsting.

Inför valet intervjuar Nyhetstidningen ledare för de politiska partiernas ungdomsförbund.
De berättar om sin syn på politik och valet.

 

Linda Nordlund, ordförande för Liberala ungdomsförbundet: 
”Skolan ska ge alla barn lika bra möjligheter i livet”

Sara Skyttedal, ordförande för Kristdemokratiska ungdomsförbundet:
”Vi vill att människor ska ta ansvar”

Stefan Lindborg, ordförande för Ung vänster:
”Jag vill ha ett mer rättvist samhälle”

Magda Rasmusson, språkrör för Grön ungdom:
”Det ska kosta att göra saker som är dåligt för miljön”

Erik Bengtzboe, ordförande för Moderaternas ungdomsförbund:
”Det tar för lång tid för många unga att hitta sitt första jobb”

Gabriel Wikström, ordförande för Socialdemokraternas ungdomsförbund:
”Jag vill att Sverige ska vara ett mer jämlikt land”

Gustav Kasselstrand, ordförande för Sverigedemokratisk ungdom: 
”Det viktigaste är att se till att färre invandrare kommer hit”

Nazanin Asaid, sammankallande för Unga feminister:
”Alla människor ska få ta plats”

Ordlista

anställd = en person som arbetar för till exempel ett företag

anställningsskydd = regler som finns för att skydda de anställda

arbetslös = en person som inte har något arbete, men som vill ha det

växthusgaser = gaser som gör att klimatet blir varmare, till exempel i koldioxid. Koldioxid finns bland annat i avgaser från bilar

praktik = när man lär sig ett yrke genom att vara på en arbetsplats

påverka = få något att bli annorlunda

Rekommenderade artiklar

© 2019 Nyhetstidningen